Начало

ДЕТСКА ГРАДИНА 4 КАЛИНКА, Град Монтана - Обучение

Контакти

ДЕТСКА ГРАДИНА 4 КАЛИНКА

Град Монтана, Община Монтана
ул. Александър Батенберг 49

Телефон: 096303296, 096303297

Обучение

Детската градина съчетава най-доброто от образователните ни традиции с ефективни съвременни методи на обучение, които позволяват на детето да мисли, да твори, да осъзнава и развива своите дарби и способности, да бъде адекватна и отговорна личност.


Подготовката на децата се провежда по програмна система „Приятели“, одобрена от МОН и включваща следните образователни направления:

  1. Български език и литература.
  2. Околен свят.
  3. Математика.
  4. Конструиране и технологии
  5. Изобразително изкуство.
  6. Музика.
  7. Физическа култура.

Децата развиват своите знания, талант и творчески  умения  чрез допълнителните педагогически услуги, които се предлагат в детската градина:

  • Английски език;
  • Български народни танци;
  • Футбол

ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ НА ОБУЧЕНИЕТО

Повишаване ефективността от реалното педагогическо взаимодействие.

Осъвременяване характера, съдържанието и формите на педагогическо взаимодействие в триадата учител – дете – родител.

ДНЕВЕН РЕЖИМ

От До Дейност
6:30 8:15 Прием на децата
8:15 8:30 Утринно раздвижване
8:30 9:00 Закуска
9:00 10:00 Педагогически ситуации
10:00 10:30 Междинна закуска
10:30 11:45 Допълнителни дейности по ДОС (държавни образователни стандарти); външни педагогически услуги( школи, курсове); дейности по избор на децата
11:45 12:00 Подготовка за обяд
12:00 13:00 Обяд
13:00 15:30 Следобеден сън
15:30 16:00 Следобедна закуска
16:00 16:30 Педагогически ситуации
16:30 18:30 Допълнителни дейности по ДОС; външни педагогически услуги (школи, курсове); издаване на децата

ГРУПИ

Група Педагогически екип
Мечта Т. Бранкова Д. Александрова
Звездички В. Денева Е. Първанова
Лъвчета Б. Първанова А. Димитрова
Веселите плодчета Д. Калафатова В. Иванова
Бонбончета Е. Миткова С. Кръстева